måndag 11 maj 2009

Afrikas horn

I somalia råder ett inbördesskrig sedan 20 år tillbaka. Somalia är även ett av världens absolut fattigaste länder, där hunger, vattenbrist och lätt botliga sjukdomar är vanliga dödsorsaker (vilket lett till att medianåldern i landet är 17.6 år). När somalia förekommer i västlig media är det i regel tokiga muslimska pirater, jihadister, muslimska terrosister etc, som vi får höra om.

Det är sorgligt att när människor svälter ihjäl, när en enorm desperation breder ut sig bland miljontals människor, så är allt vi får höra att dom är terrorister, extremister och islamister. Att det nu från väst ska skickas 250 miljoner dollar till landet - inte för att hjälpa dom fattiga i massvälten/barnen som dör/civila i kriget/etc - utan för att bygga upp en betald kustbevakning som enbart ska skydda västs handelsbåtar från pirater, får en verkligen att undra över hur beslutsfattare är funtade.

Slutsatsen: det finns inget i somalia som intresserar väst, det spelar ingen roll hur dom svälter ihjäl, krigar ihjäl sig, dör av sjukdomar etc - så länge dom inte lägger sig i handelsrutten utanför deras kust (dvs i vatten där dessa "pirater" tidigare fiskade för att överleva). Då blir det ett jävla liv och de galna muslimska terroristerna (som försöker överleva efter att västs fiskeflottor snor all fisk) ska slaktas med moderna vapen.

1 kommentar:

differentialoperator sa...

Förstår du inte att när dessa extremister angriper den moderna världens djupt ingraverade tro på fri förflyttning av människor och varor så är det ett angrepp på själva demokratin! Nädu, det är inte så konstigt att de svälter med en sådan kontraproduktiv inställning. Vad blir nästa steg? Framröstning av terrorister? Då ska vi verkligen visa dem hur man bombar nu för tiden..